SmartWater DNA-Merking
Tyverimerk objekt
Innbrudd/Ransspray
Binder kriminelle til åstedet
Politiet
Metode og samarbeid
Kjøp SmartWater
Beskytte dine eiendeler

Hva er SmartWater?

SmartWater er en kriminalteknisk væske, også kalt DNA-merking. Hver beholder inneholder en flytende blanding med en unik SmartWater-ID, noe som betyr at politiet kan spore elementet til sine rettmessige eiere, og linke kriminelle til kriminalitet. Sporbarhet er tilgjengelig over hele væsken, ned til de minste fragmenter. Eieren registrerer selv beholderen med den unike SmartWater-ID i en internasjonal søkbar database for politiet. SmartWater inneholder også mikropunkter med SmartWater-ID som kan leses med et mikroskop. Dette gir en raskere identifisering av objektets eier.

  • Ingen ekstra kostnader eller abonnementsavgifter
  • "Usynlig" tyverimerking er oppdaget av politiets UV-lamper
  • SmartWater kan spores av Politiet
  • Beskyttet internasjonal database i henhold til ISO27001
  • Unik flytende blanding med micropunkter gir dobbel sporbarhet
  • 5 års garanti i utendørsmiljøer i henhold til test norm PAS820: 2012
  • SmartWater er en velutprøvd kriminalitetsforebyggende metode

Referanser

Vi er overbevist om at det vil bli mindre tyveri av merkede produkter, samtidig som sjansen for å få tilbake stjålne produkter gjennom beslag hos politiet kommer til å øke. Denne løsningen kommer på sikt til å minimere både PEAB og samholdet sine skadekostnader for vinningslovbrudd.

Peter Martin, Sikkerhetssjef
logo

 

Vi er veldig fornøyde med det som har blitt levert fra SmartWater og vi har sett en kraftig nedgang i stjålet kobber i de områdene vi
har sikret med SmartWater DNA-Merking.

Lennart Edvardsson, TeliaSonera Skanova
skanova

 

 

Att en tyv merkes med et unikt DNA fra en SmartWater ransspray gir politiet store kriminaltekniske fordeler. Det gir en mulighet til å knytte en tyv til et spesifikt innbrudd som har skjedd en uke tidligere uten at man tidligere har sett noen kobling mellom tyv og åsted.

Alexis Larsson, Sikkerhet og Reklamasjon
postnord