SmartWater på det norske markedet

Etter stor fremgang på det svenske markedet med tyverimerkingen SmartWater MerkeDNA, lanserer nå den skandinaviske distrubitøren Eurosafe Security Solutions AB SmartWater på det norske markedet. Viktige kontakter er allerede etablert med blant annet representanter i det norske politiet og forsikringselskap, de har vist seg meget positive til metoden og de resultat som er forevist i sverige. Intressen er også stor hos svenske SmartWater-kunder som har virksomhet og filialer i norge.

”Vi har i mange år jobbet hardt for å markedsføre metoden MerkeDNA i sverige mot politiet og det komersielle markedet med meget bra resultat. Med vår erfaring fra sverige samt en stabil organisasjon er det rett timing å påbegynne vår etablering i norge. Etableringen vil skje i samarbeid med Elkotek Sikkerhet AS som lokal partner. Elkoteks lange erfaring og gode renomé innen sikkerhetsbransjen gir oss en trygg samarbeidspartner for å langsiktig etablere SmartWaters kriminalitetsforebyggende konsept i vårt naboland.” sier Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions, Skandinavisk distributør av SmartWater.


” Vi har stor tro på produktet og metoden og vi ser frem imot å markedsføre SmartWater på det norske markedet. Vi ser også SmartWater som et perfekt produkt å distrubiere sammen med våre alarmsystemer.” sier Dag Markussen, Daglig Leder Elkotek SIkkerhet AS.

Boliginnbrudd nær halvert i DNA-merket område

Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

Fra før er Safe4 representert i det norske markedet med SelectaDNA, som i vesentlighet har samme funksjon som SmartWater MärkDNA. SelectaDNA ble i fjor profilert inn i det norske markedet gjennom et Ospa-prisbelønt samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.

Overrasket
Eurosafe Security Solutions har distribusjonsrettighetene til SmartWater MärkDNA i hele Skandinavia. Det er på sin egen hjemmearena, i Sverige de har kommet lengst. – Vi har flere prosjekter i Sverige der resultatene er gode. Dette gjelder ikke bare i boligområder, men blant annet også langs jernbanen og på kirkebygg hvor ulike former for kobber er attraktivt å stjele. Det samme gjelder for materiell og redskap på byggeplasser, sier Johansson. – Når polititjenestemenn kommer over gjenstander de mistenker kan være stjålet, vil de ved hjelp av en spesiell UV- lampe kunne se eventuell merking. Denne er stort sett usynlig for det blotte øyet. Dersom det finnes DNA-merking, kan analyser av DNA-merkingen knytte gjenstanden til et åsted og dermed også den rettmessige eieren, legger han til. Johansson møtte deler av den norske sikkerhetsbransjen under Sikkerhetskonferansen som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerte i høst. Han er overrasket over hvor mange av deltakerne som var ukjente med DNAmetoden, og han har derfor stor tro på rask vekst i det norske markedet.

 

Hele kommunen
Ett av prosjektene som SmartWater MärkDNA har vært engasjert i i Sverige, er det som Staffanstorp kommune startet i samarbeid med politimyndigheten Region Syd i oktober i 2015. I løpet av året som har gått er boliginnbruddene i Staffanstorp redusert med 42 prosent. – Av de husene som har hatt innbrudd i denne perioden, er det bare ett som har vært med i DNA-prosjektet. Der hadde eieren glemt å klistre opp merkene som skulle fortelle eventuelle innbruddstyver at gjenstandene var merket, sier säkerhetsamordnare Patrik Runesson i Staffanstorp kommune. I kommunen er det 8.850 boenheter som huser til sammen 23.000 innbyggere. Cirka 30 prosent av husstandene har valgt å merke gjenstandene sine med DNA fra henholdsvis SelectaDNA, SmartDNA eller Smarwater MärkDNA. Alle disse leverandørene har avtale med det svenske politiet, og er involvert i prosjektet. – Det er en kjensgjerning at Smartwater MärkDNA er størst i vårt prosjekt. De har cirka 98 prosent av husstandene som er med i prosjektet, sier Runesson. I Staffanstorp var det i gjennomsnitt 90 boliginnbrudd hvert år. Innbyggerne følte seg ikke trygge, og det ble blant annet satt inn mobilt vakthold i regi av kommunen 17 timer i døgnet fra 2004.

Valgte riktig
I 2014 steg antall boliginnbrudd til 116. Da kontaktet jeg Göran Landvall som er politets nasjonale samordner mot boliginnbrudd. DNA-merking ble et diskusjonstema, og prosjektet ble startet. At antall boliginnbrudd er redusert med 42 prosent viser at vi valgte riktig. Dette er Sveriges første DNA-prosjekt som omfatter en hel kommune, sier Runesson. Resultatet har også overbevist Staffanstorp kommune om at de bør sikre sine egne eiendeler med DNA-sporing. De valgte nylig Smartwater MärkDNA som kommunens leverandør. – Utfordringen knyttet til DNA-merking er at myndighetene, for eksempel politi og tollvesen, må disponere UV-lamper i alle patruljebiler og mikroskop på alle politistasjoner. Det klarte vi å få til i vårt distrikt. Politiet er godt fornøyde, blant annet fordi utleveringen av tyvegods nå kan skje mye raskere enn tidligere. Det frigjør både plass og ressurser, og letter derfor politiets hverdag betydelig, legger Patrik Runesson til. Det prisbelønte prosjektet som ble igangsatt i Vestfold i september i fjor, er foreløpig ikke evaluert. – Jeg har ingen forutsetning for å konkludere i den ene eller i den andre retningen før evaluering er gjennomført. Likevel tyder det på at vi har hatt en nedgang av tyverier i prøveområdet. Prosjektet omfatter et område med cirka 250 boliger som ble valgt ut fordi det var enkelt å avgrense, og fordi det hadde noe høyere frekvens av innbrudd enn sammenlignbare områder i byen. Alle patruljebilene har utstyr for å finne eventuell DNA-merking. Dette har ikke vært mye i bruk fordi det ikke er DNA-merkede gjenstander fra prøveområdet på avveie, sier stasjonssjef Brian Jacobsen ved Sandefjord politistasjon.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke gjenstander SmartWater MärkDNA kan brukes på. Hver kunde får sin unike DNA-profil, som så kan pensles på gjenstander som vedkommende frykter å miste eller å bli frastjålet. DNA’en er registrert internasjonalt, og blir på den måten sporbar, sier Stefan Johansson i Eurosafe Security Solutions.

– Vi skal erobre Norge med SmartWater MärkDNA. I Sverige har vi gode resultater, sier Stefan Johansson. I september besøkte han Sikkerhetskonferansen som NSR arrangerer hver høst. Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.