Järnvägen i Sverige stöldmärks med SmartWater MärkDNA

Pressmeddelande den 5 oktober 2015, Eurosafe Security Solutions AB.

Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning av kopparkabel med MärkDNA även kallat DNA-märkning är nu avslutad. Efter avslutad upphandling står det klart att SmartWater i Sverige är exklusiv leverantör. Avtalet gäller i minst 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. Stöldskyddsmärkningen av järnvägens koppar är sedan en tid tillbaka påbörjad och genomförs nu på nationell nivå.

– Vi ser enormt potential med avtalet och är mycket stolta över att leverera MärkDNA till Trafikverket. Det känns också extra roligt att kunna bidra med samhällsnytta vilket stöldmärkningen definitivt ger. SmartWater skyddar sedan lång tid tillbaka järnvägen i andra länder mot kopparstölder och vi har dokumenterad effekt i Sverige med upp till 100 procent minskning av just kopparstölder vid järnvägen då pilotstudier har genomförts. Av erfarenhet avskräcker den här typen av stöldmärkning eftersom andrahandsvärdet av märkt koppar minskar och de som hanterar den märkta kopparn kan kopplas till ett brott, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions AB som är distributör för SmartWater i Sverige.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upphört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts för att stöldmärka koppar. Sedan flera år tillbaka stöldmärks även koppar i Sverige längst vårt fasta telefonnät, vid kyrkor, elstationer och industrier.

 

För allmän information gällande SmartWater besök länken nedan.
www.smartwatersverige.se

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater – Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

Lambertsson Sverige AB förebygger maskinstölder med SmartWater MärkDNA

Lambertsson Sverige AB har märkt alla sina maskiner med SmartWater MärkDNA. Det är en osynlig stöldskyddsmärkning som skapar en effektivare arbetsplats när antalet maskinstölder minskas. Denna insats kommer att på sikt minska skador för inbrott och maskinstölder.

På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett vanligt och återkommande problem. Främst sker brotten i storstäderna, men de sprider sig till småstäderna i större omfattning.

 

– Vi ser en stor ökning i efterfrågan på stöldskyddsmärkning av maskiner. Så sent som för ett par veckor sedan verifierades det av Polisen att beslagtagna maskiner som var stöldskyddsmärkta med SmartWater återlämnades till den rättmätige ägaren.

 

Det är såklart den brottsförebyggande effekten som är viktigast, men nämnvärt är att SmartWater ger bevis till Polisutredningen. Nu slapp Polisen lämna tillbaka de beslagtagna maskinerna till den kriminelle. Det känns nog extra bra för samtliga inblandade på rätt sida om lagen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater MärkDNA i Sverige.

 

Undersökningar visar att inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretagen och i slutändan kunden hundratals miljoner kronor. Varje år anmäls fler än 7000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatserna. Värdet på tillgreppen och deras verkningar uppgår till minst 1,4 miljarder kronor om året för hela Sverige. Förutom kostnader för själva stölden orsakar dessa brott störningar i produktionen och medför stora kringkostnader. Även arbetarna på bygget påverkas negativt av tillgreppsbrotten.

 

För ytterligare information kontakta;

Ola Angel, Lambertsson på telefon 0733-37 61 00

Mikael Ljungsten, Eurosafe på telefon 0155-460602

 

 

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

440.000 Hushåll får SmartWater MärkDNA!

Efter många års framgång av arbete i hela Storbritannien, har SmartWaters unika brottsförebyggande koncept blivit formellt erkänt av Metropolitan Police i London. Efter att ha utvärderats tillsammans med konkurrerande MärkDNA som även finns i Sverige har SmartWater vunnit en upphandling gällande ett tre års kontrakt där man skall förse 440.000 hushåll i London med SmartWater MärkDNA Privat märkpaket.

 

Utrullningen av SmartWater MärkDNA i London är överlägset världens största och visar tydligt vilket förtroende Metropolitan Police har för tekniken och dess brottsförebyggande effekt.

 

Som före detta polis vet jag att kriminella hatar spårbarhet och Smartwater ger den mest potenta formen av spårbarhet. Vi har en lång erfarenhet att både detektera samt avskräcka kriminell verksamhet och detta var en avgörande komponent i Metropolitan Police beslut att tilldela oss kontraktet, säger Phil Cleary, Verkställande direktör hos SmartWater Technology Limited

 

I Sverige etablerades SmartWater 2012 av Eurosafe Security Solutions AB och har på kort tid blivit marknadsledande MärkDNA på Svenska marknaden. I projekt med svenska Polisen har SmartWaters brottsförebyggande koncept minskat inbrott och stölder med mer än 80 procent. I Sverige skyddar SmartWater effektivt Kyrkor, Järnvägen, Elstationer, Kommuner, Byggarbetsplatser, Butiker samt Privata hushåll.

 

Läs mer:
http://www.smartwater.com/news/smartwater-chosen-to-protect-440000-homes-in-london.html

 

SmartWater Sverige