Boliginnbrudd nær halvert i DNA-merket område

Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

Fra før er Safe4 representert i det norske markedet med SelectaDNA, som i vesentlighet har samme funksjon som SmartWater MärkDNA. SelectaDNA ble i fjor profilert inn i det norske markedet gjennom et Ospa-prisbelønt samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.

Overrasket
Eurosafe Security Solutions har distribusjonsrettighetene til SmartWater MärkDNA i hele Skandinavia. Det er på sin egen hjemmearena, i Sverige de har kommet lengst. – Vi har flere prosjekter i Sverige der resultatene er gode. Dette gjelder ikke bare i boligområder, men blant annet også langs jernbanen og på kirkebygg hvor ulike former for kobber er attraktivt å stjele. Det samme gjelder for materiell og redskap på byggeplasser, sier Johansson. – Når polititjenestemenn kommer over gjenstander de mistenker kan være stjålet, vil de ved hjelp av en spesiell UV- lampe kunne se eventuell merking. Denne er stort sett usynlig for det blotte øyet. Dersom det finnes DNA-merking, kan analyser av DNA-merkingen knytte gjenstanden til et åsted og dermed også den rettmessige eieren, legger han til. Johansson møtte deler av den norske sikkerhetsbransjen under Sikkerhetskonferansen som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerte i høst. Han er overrasket over hvor mange av deltakerne som var ukjente med DNAmetoden, og han har derfor stor tro på rask vekst i det norske markedet.

 

Hele kommunen
Ett av prosjektene som SmartWater MärkDNA har vært engasjert i i Sverige, er det som Staffanstorp kommune startet i samarbeid med politimyndigheten Region Syd i oktober i 2015. I løpet av året som har gått er boliginnbruddene i Staffanstorp redusert med 42 prosent. – Av de husene som har hatt innbrudd i denne perioden, er det bare ett som har vært med i DNA-prosjektet. Der hadde eieren glemt å klistre opp merkene som skulle fortelle eventuelle innbruddstyver at gjenstandene var merket, sier säkerhetsamordnare Patrik Runesson i Staffanstorp kommune. I kommunen er det 8.850 boenheter som huser til sammen 23.000 innbyggere. Cirka 30 prosent av husstandene har valgt å merke gjenstandene sine med DNA fra henholdsvis SelectaDNA, SmartDNA eller Smarwater MärkDNA. Alle disse leverandørene har avtale med det svenske politiet, og er involvert i prosjektet. – Det er en kjensgjerning at Smartwater MärkDNA er størst i vårt prosjekt. De har cirka 98 prosent av husstandene som er med i prosjektet, sier Runesson. I Staffanstorp var det i gjennomsnitt 90 boliginnbrudd hvert år. Innbyggerne følte seg ikke trygge, og det ble blant annet satt inn mobilt vakthold i regi av kommunen 17 timer i døgnet fra 2004.

Valgte riktig
I 2014 steg antall boliginnbrudd til 116. Da kontaktet jeg Göran Landvall som er politets nasjonale samordner mot boliginnbrudd. DNA-merking ble et diskusjonstema, og prosjektet ble startet. At antall boliginnbrudd er redusert med 42 prosent viser at vi valgte riktig. Dette er Sveriges første DNA-prosjekt som omfatter en hel kommune, sier Runesson. Resultatet har også overbevist Staffanstorp kommune om at de bør sikre sine egne eiendeler med DNA-sporing. De valgte nylig Smartwater MärkDNA som kommunens leverandør. – Utfordringen knyttet til DNA-merking er at myndighetene, for eksempel politi og tollvesen, må disponere UV-lamper i alle patruljebiler og mikroskop på alle politistasjoner. Det klarte vi å få til i vårt distrikt. Politiet er godt fornøyde, blant annet fordi utleveringen av tyvegods nå kan skje mye raskere enn tidligere. Det frigjør både plass og ressurser, og letter derfor politiets hverdag betydelig, legger Patrik Runesson til. Det prisbelønte prosjektet som ble igangsatt i Vestfold i september i fjor, er foreløpig ikke evaluert. – Jeg har ingen forutsetning for å konkludere i den ene eller i den andre retningen før evaluering er gjennomført. Likevel tyder det på at vi har hatt en nedgang av tyverier i prøveområdet. Prosjektet omfatter et område med cirka 250 boliger som ble valgt ut fordi det var enkelt å avgrense, og fordi det hadde noe høyere frekvens av innbrudd enn sammenlignbare områder i byen. Alle patruljebilene har utstyr for å finne eventuell DNA-merking. Dette har ikke vært mye i bruk fordi det ikke er DNA-merkede gjenstander fra prøveområdet på avveie, sier stasjonssjef Brian Jacobsen ved Sandefjord politistasjon.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke gjenstander SmartWater MärkDNA kan brukes på. Hver kunde får sin unike DNA-profil, som så kan pensles på gjenstander som vedkommende frykter å miste eller å bli frastjålet. DNA’en er registrert internasjonalt, og blir på den måten sporbar, sier Stefan Johansson i Eurosafe Security Solutions.

– Vi skal erobre Norge med SmartWater MärkDNA. I Sverige har vi gode resultater, sier Stefan Johansson. I september besøkte han Sikkerhetskonferansen som NSR arrangerer hver høst. Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.

 

Nytt avtal – SmartWater stöldmärker kopparkabel i E.ONs kraftstationer!

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer.

SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver.

Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var den suttit monterad. Med märkningen kan polis och åklagare koppla en kabelstump till ett visst brott. Metallen blir mindre intressant för hälare. När tjuvar ger sig på jordningskablarna försvinner säkerheten. Allt i en nätstation är exakt dimensionerat, allt är i balans. Systemet vill hela tiden jämna ut sig. Bryts balansen är det stor risk för överslag och farliga ljusbågar. Kan vi få tjuvar att välja något annat har vi vunnit mycket säger Kristofer Heimby, säkerhetssamordnare hos E.ON.

stöldskyddad metall

Kraftbolaget inleder märkningen i den stora nätstationen i Arrie, som tillsammans med nätstation Sege kopplar Malmös stadsnät till stamnätet. Sedan kommer E.ON att arbeta sig neråt till de allt mindre nätstationerna. Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv, Skåne. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Vårt avtal med E.ON är en stor bekräftelse på att SmartWaters teknik och funktion nu har fått fäste i Sverige. Vi har jobbat målmedvetet de senaste tre åren med att vidareutveckla vår organisation efter olika marknader vilket har varit avgörande för DNA-teknikens utveckling i Sverige. SmartWaters unika egenskaper i kombination med vår organisation och erfarenhet gör oss unika i Norden vilket visar sig tydligt vid upphandlingar. Säger Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, Marknadsansvarig för SmartWater i Skandinavien.

Protected cables

DNA-märkning har länge använts med framgång både i Sverige och Internationellt. SmartWater skyddar sedan flera år kopparkabel och stöldbegärlig metall nationellt åt Svenska Kyrkan, Telefonnätet, Järnvägen samt Kraftstationer. Där stöldmärkningen används har stölderna helt upphört.

SmartWater MärkDNA distribueras i Skandivanien av Eurosafe Security Solutions AB.

 

För mer information kontakta:

Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater
0155-460602, ml@eurosafe.se

Pressrelease – PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

Pressrelease - PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

För att ytterligare höja säkerhetsnivån väljer PostNord att installera MärkDNA-duschar i sina distributionsfordon. Varje Spray - system innehåller en unik blandning med SmartWater MärkDNA som aktiveras vid inbrott i fordonet och sprutas på både gods och gärningsmän. Då varje blandning med SmartWater är helt unik kan kriminella och gods spåras tillbaka till brottet flera veckor eller månader efter brottet. Vätskan fastnar på hud och kläder och är extremt svårt att ta bort.

- Vi har genom åren haft ett tätt säkerhetssamarbete med PostNord och tillsammans utvecklat flera olika säkerhetskoncept för distributionsfordon, idag standard inom branschen. SmartWater MärkDNA -Spray är en spännande vidareutveckling där dom kriminella blir spårbara samt att även godset blir oattraktivt att hantera pga spårbarheten, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB.

SmartWater MärkDNA syns endast under speciellt UV-ljus. Polisen har nationella rutiner och utrustning för att spåra SmartWater och satsar mer resurser på tekniken då den är ett hjälpmedel för Polisen att utreda brott. Hundenheten inom Polisen har till och med utbildat hundar för att spåra gods och gärningsmän som har fått SmartWater på sig, något som skapar helt nya möjligheter för att utreda brott.

- Vi ser stora möjligheter med SmartWater som bidrar till vårt proaktiva säkerhetsarbete inom PostNord. Brottslingarna utvecklar ständigt sina metoder och vi måste ligga steget före dem. Vår förhoppning är att vi med denna teknik ska förhindra brott och därmed skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt skydda våra kunders gods, säger Alexis Larsson, Chef Säkerhet och Reklamationer på PostNord.

SmartWater MärkDNA är godkänt av Svensk Polis och distribueras i Sverige av Eurosafe Security Solutions AB. För mer information om SmartWater se www.smartwatersverige.se

SmartWater_skoavtryck

Björn Mannering, Eurosafe Security Solutions
0155-460603. bm@eurosafe.se