For at SmartWater skal kunne tilby sporbarhet krever det at bruker registrerer sin unike kode i SmartWater sin internasjonale database. Etter registrering er koden koblet til eier og er sporbar av politiet. Databasen muliggjør sporbarhet utenfor Sverige og er sertifisert i henhold til ISO27001 hvilket garanterer at de unike kodene er koblet til en person, bedrift eller organisasjon.

Registrering kan skje på to ulike måter:

1. Via internett (anbefales)
Man registrerer på enklest måte SmartWater-koden online via følgende lenke: www.smartwater.com/registration
Skriv inn dine kundedata i skjemaet. Koden står trykt som siffer på beholderen og i registreringsskjemaet som medfølger. Ved registrering via internett så beholder du det medfølgende registreringsdokumentet med din unike SmartWater-kode, som anbefales å beholde som et verdipapir. En bekreftelse kommer via e-post innen 2 uker.

2. Via det medfølgende registreringsdokumentet
Man kan også fylle ut registreringsdokumentet som medfølger i pakken, og sende det til oss via posten. Vi anbefaler uansett å registrere online, via internett. En bekreftelse kommer via e-post innen ca. 3-4 uker.