SmartWater på det norske markedet

Etter stor fremgang på det svenske markedet med tyverimerkingen SmartWater MerkeDNA, lanserer nå den skandinaviske distrubitøren Eurosafe Security Solutions AB SmartWater på det norske markedet. Viktige kontakter er allerede etablert med blant annet representanter i det norske politiet og forsikringselskap, de har vist seg meget positive til metoden og de resultat som er forevist i sverige. Intressen er også stor hos svenske SmartWater-kunder som har virksomhet og filialer i norge.

”Vi har i mange år jobbet hardt for å markedsføre metoden MerkeDNA i sverige mot politiet og det komersielle markedet med meget bra resultat. Med vår erfaring fra sverige samt en stabil organisasjon er det rett timing å påbegynne vår etablering i norge. Etableringen vil skje i samarbeid med Elkotek Sikkerhet AS som lokal partner. Elkoteks lange erfaring og gode renomé innen sikkerhetsbransjen gir oss en trygg samarbeidspartner for å langsiktig etablere SmartWaters kriminalitetsforebyggende konsept i vårt naboland.” sier Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions, Skandinavisk distributør av SmartWater.


” Vi har stor tro på produktet og metoden og vi ser frem imot å markedsføre SmartWater på det norske markedet. Vi ser også SmartWater som et perfekt produkt å distrubiere sammen med våre alarmsystemer.” sier Dag Markussen, Daglig Leder Elkotek SIkkerhet AS.