SmartWater på det norske markedet

Etter stor fremgang på det svenske markedet med tyverimerkingen SmartWater MerkeDNA, lanserer nå den skandinaviske distrubitøren Eurosafe Security Solutions AB SmartWater på det norske markedet. Viktige kontakter er allerede etablert med blant annet representanter i det norske politiet og forsikringselskap, de har vist seg meget positive til metoden og de resultat som er forevist i sverige. Intressen er også stor hos svenske SmartWater-kunder som har virksomhet og filialer i norge.

”Vi har i mange år jobbet hardt for å markedsføre metoden MerkeDNA i sverige mot politiet og det komersielle markedet med meget bra resultat. Med vår erfaring fra sverige samt en stabil organisasjon er det rett timing å påbegynne vår etablering i norge. Etableringen vil skje i samarbeid med Elkotek Sikkerhet AS som lokal partner. Elkoteks lange erfaring og gode renomé innen sikkerhetsbransjen gir oss en trygg samarbeidspartner for å langsiktig etablere SmartWaters kriminalitetsforebyggende konsept i vårt naboland.” sier Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions, Skandinavisk distributør av SmartWater.


” Vi har stor tro på produktet og metoden og vi ser frem imot å markedsføre SmartWater på det norske markedet. Vi ser også SmartWater som et perfekt produkt å distrubiere sammen med våre alarmsystemer.” sier Dag Markussen, Daglig Leder Elkotek SIkkerhet AS.

Boliginnbrudd nær halvert i DNA-merket område

Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

Fra før er Safe4 representert i det norske markedet med SelectaDNA, som i vesentlighet har samme funksjon som SmartWater MärkDNA. SelectaDNA ble i fjor profilert inn i det norske markedet gjennom et Ospa-prisbelønt samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.

Overrasket
Eurosafe Security Solutions har distribusjonsrettighetene til SmartWater MärkDNA i hele Skandinavia. Det er på sin egen hjemmearena, i Sverige de har kommet lengst. – Vi har flere prosjekter i Sverige der resultatene er gode. Dette gjelder ikke bare i boligområder, men blant annet også langs jernbanen og på kirkebygg hvor ulike former for kobber er attraktivt å stjele. Det samme gjelder for materiell og redskap på byggeplasser, sier Johansson. – Når polititjenestemenn kommer over gjenstander de mistenker kan være stjålet, vil de ved hjelp av en spesiell UV- lampe kunne se eventuell merking. Denne er stort sett usynlig for det blotte øyet. Dersom det finnes DNA-merking, kan analyser av DNA-merkingen knytte gjenstanden til et åsted og dermed også den rettmessige eieren, legger han til. Johansson møtte deler av den norske sikkerhetsbransjen under Sikkerhetskonferansen som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerte i høst. Han er overrasket over hvor mange av deltakerne som var ukjente med DNAmetoden, og han har derfor stor tro på rask vekst i det norske markedet.

 

Hele kommunen
Ett av prosjektene som SmartWater MärkDNA har vært engasjert i i Sverige, er det som Staffanstorp kommune startet i samarbeid med politimyndigheten Region Syd i oktober i 2015. I løpet av året som har gått er boliginnbruddene i Staffanstorp redusert med 42 prosent. – Av de husene som har hatt innbrudd i denne perioden, er det bare ett som har vært med i DNA-prosjektet. Der hadde eieren glemt å klistre opp merkene som skulle fortelle eventuelle innbruddstyver at gjenstandene var merket, sier säkerhetsamordnare Patrik Runesson i Staffanstorp kommune. I kommunen er det 8.850 boenheter som huser til sammen 23.000 innbyggere. Cirka 30 prosent av husstandene har valgt å merke gjenstandene sine med DNA fra henholdsvis SelectaDNA, SmartDNA eller Smarwater MärkDNA. Alle disse leverandørene har avtale med det svenske politiet, og er involvert i prosjektet. – Det er en kjensgjerning at Smartwater MärkDNA er størst i vårt prosjekt. De har cirka 98 prosent av husstandene som er med i prosjektet, sier Runesson. I Staffanstorp var det i gjennomsnitt 90 boliginnbrudd hvert år. Innbyggerne følte seg ikke trygge, og det ble blant annet satt inn mobilt vakthold i regi av kommunen 17 timer i døgnet fra 2004.

Valgte riktig
I 2014 steg antall boliginnbrudd til 116. Da kontaktet jeg Göran Landvall som er politets nasjonale samordner mot boliginnbrudd. DNA-merking ble et diskusjonstema, og prosjektet ble startet. At antall boliginnbrudd er redusert med 42 prosent viser at vi valgte riktig. Dette er Sveriges første DNA-prosjekt som omfatter en hel kommune, sier Runesson. Resultatet har også overbevist Staffanstorp kommune om at de bør sikre sine egne eiendeler med DNA-sporing. De valgte nylig Smartwater MärkDNA som kommunens leverandør. – Utfordringen knyttet til DNA-merking er at myndighetene, for eksempel politi og tollvesen, må disponere UV-lamper i alle patruljebiler og mikroskop på alle politistasjoner. Det klarte vi å få til i vårt distrikt. Politiet er godt fornøyde, blant annet fordi utleveringen av tyvegods nå kan skje mye raskere enn tidligere. Det frigjør både plass og ressurser, og letter derfor politiets hverdag betydelig, legger Patrik Runesson til. Det prisbelønte prosjektet som ble igangsatt i Vestfold i september i fjor, er foreløpig ikke evaluert. – Jeg har ingen forutsetning for å konkludere i den ene eller i den andre retningen før evaluering er gjennomført. Likevel tyder det på at vi har hatt en nedgang av tyverier i prøveområdet. Prosjektet omfatter et område med cirka 250 boliger som ble valgt ut fordi det var enkelt å avgrense, og fordi det hadde noe høyere frekvens av innbrudd enn sammenlignbare områder i byen. Alle patruljebilene har utstyr for å finne eventuell DNA-merking. Dette har ikke vært mye i bruk fordi det ikke er DNA-merkede gjenstander fra prøveområdet på avveie, sier stasjonssjef Brian Jacobsen ved Sandefjord politistasjon.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvilke gjenstander SmartWater MärkDNA kan brukes på. Hver kunde får sin unike DNA-profil, som så kan pensles på gjenstander som vedkommende frykter å miste eller å bli frastjålet. DNA’en er registrert internasjonalt, og blir på den måten sporbar, sier Stefan Johansson i Eurosafe Security Solutions.

– Vi skal erobre Norge med SmartWater MärkDNA. I Sverige har vi gode resultater, sier Stefan Johansson. I september besøkte han Sikkerhetskonferansen som NSR arrangerer hver høst. Svenske Eurosafe Security Solutions er på full fart inn i Norge med SmartWater MärkDNA. Dermed vil minst to aktører heretter kjempe om sporbarhetsmerking av stjålne og bortkomne gjenstander. Ett av prosjektene de dominerer i Sverige viser en boliginnbrudd-nedgang på 42 prosent.

samarbeidsprosjekt mellom blant andre Safe4, politiet og Tryg i Vestfold. Tryg er for øvrig pådriver for at entreprenørbransjene skal DNA-sikre utstyr på norske byggeplasser. I vår ble det blant annet satt i gang et prøveprosjekt med merking på tre byggeplasser i Oslo.

 

Nytt avtal – SmartWater stöldmärker kopparkabel i E.ONs kraftstationer!

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer.

SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver.

Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var den suttit monterad. Med märkningen kan polis och åklagare koppla en kabelstump till ett visst brott. Metallen blir mindre intressant för hälare. När tjuvar ger sig på jordningskablarna försvinner säkerheten. Allt i en nätstation är exakt dimensionerat, allt är i balans. Systemet vill hela tiden jämna ut sig. Bryts balansen är det stor risk för överslag och farliga ljusbågar. Kan vi få tjuvar att välja något annat har vi vunnit mycket säger Kristofer Heimby, säkerhetssamordnare hos E.ON.

stöldskyddad metall

Kraftbolaget inleder märkningen i den stora nätstationen i Arrie, som tillsammans med nätstation Sege kopplar Malmös stadsnät till stamnätet. Sedan kommer E.ON att arbeta sig neråt till de allt mindre nätstationerna. Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv, Skåne. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Vårt avtal med E.ON är en stor bekräftelse på att SmartWaters teknik och funktion nu har fått fäste i Sverige. Vi har jobbat målmedvetet de senaste tre åren med att vidareutveckla vår organisation efter olika marknader vilket har varit avgörande för DNA-teknikens utveckling i Sverige. SmartWaters unika egenskaper i kombination med vår organisation och erfarenhet gör oss unika i Norden vilket visar sig tydligt vid upphandlingar. Säger Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, Marknadsansvarig för SmartWater i Skandinavien.

Protected cables

DNA-märkning har länge använts med framgång både i Sverige och Internationellt. SmartWater skyddar sedan flera år kopparkabel och stöldbegärlig metall nationellt åt Svenska Kyrkan, Telefonnätet, Järnvägen samt Kraftstationer. Där stöldmärkningen används har stölderna helt upphört.

SmartWater MärkDNA distribueras i Skandivanien av Eurosafe Security Solutions AB.

 

För mer information kontakta:

Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater
0155-460602, ml@eurosafe.se

Pressrelease – PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

Pressrelease - PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

För att ytterligare höja säkerhetsnivån väljer PostNord att installera MärkDNA-duschar i sina distributionsfordon. Varje Spray - system innehåller en unik blandning med SmartWater MärkDNA som aktiveras vid inbrott i fordonet och sprutas på både gods och gärningsmän. Då varje blandning med SmartWater är helt unik kan kriminella och gods spåras tillbaka till brottet flera veckor eller månader efter brottet. Vätskan fastnar på hud och kläder och är extremt svårt att ta bort.

- Vi har genom åren haft ett tätt säkerhetssamarbete med PostNord och tillsammans utvecklat flera olika säkerhetskoncept för distributionsfordon, idag standard inom branschen. SmartWater MärkDNA -Spray är en spännande vidareutveckling där dom kriminella blir spårbara samt att även godset blir oattraktivt att hantera pga spårbarheten, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB.

SmartWater MärkDNA syns endast under speciellt UV-ljus. Polisen har nationella rutiner och utrustning för att spåra SmartWater och satsar mer resurser på tekniken då den är ett hjälpmedel för Polisen att utreda brott. Hundenheten inom Polisen har till och med utbildat hundar för att spåra gods och gärningsmän som har fått SmartWater på sig, något som skapar helt nya möjligheter för att utreda brott.

- Vi ser stora möjligheter med SmartWater som bidrar till vårt proaktiva säkerhetsarbete inom PostNord. Brottslingarna utvecklar ständigt sina metoder och vi måste ligga steget före dem. Vår förhoppning är att vi med denna teknik ska förhindra brott och därmed skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt skydda våra kunders gods, säger Alexis Larsson, Chef Säkerhet och Reklamationer på PostNord.

SmartWater MärkDNA är godkänt av Svensk Polis och distribueras i Sverige av Eurosafe Security Solutions AB. För mer information om SmartWater se www.smartwatersverige.se

SmartWater_skoavtryck

Björn Mannering, Eurosafe Security Solutions
0155-460603. bm@eurosafe.se

Järnvägen i Sverige stöldmärks med SmartWater MärkDNA

Pressmeddelande den 5 oktober 2015, Eurosafe Security Solutions AB.

Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning av kopparkabel med MärkDNA även kallat DNA-märkning är nu avslutad. Efter avslutad upphandling står det klart att SmartWater i Sverige är exklusiv leverantör. Avtalet gäller i minst 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. Stöldskyddsmärkningen av järnvägens koppar är sedan en tid tillbaka påbörjad och genomförs nu på nationell nivå.

– Vi ser enormt potential med avtalet och är mycket stolta över att leverera MärkDNA till Trafikverket. Det känns också extra roligt att kunna bidra med samhällsnytta vilket stöldmärkningen definitivt ger. SmartWater skyddar sedan lång tid tillbaka järnvägen i andra länder mot kopparstölder och vi har dokumenterad effekt i Sverige med upp till 100 procent minskning av just kopparstölder vid järnvägen då pilotstudier har genomförts. Av erfarenhet avskräcker den här typen av stöldmärkning eftersom andrahandsvärdet av märkt koppar minskar och de som hanterar den märkta kopparn kan kopplas till ett brott, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions AB som är distributör för SmartWater i Sverige.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upphört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts för att stöldmärka koppar. Sedan flera år tillbaka stöldmärks även koppar i Sverige längst vårt fasta telefonnät, vid kyrkor, elstationer och industrier.

 

För allmän information gällande SmartWater besök länken nedan.
www.smartwatersverige.se

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater – Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

Stöldskyddsprojekt i samverkan med Staffanstorp kommun och Polismyndigheten

Nytt trygghetsprojekt – först i polisregion syd!
Staffanstorps kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och verka i.
Nu tar man ytterligare krafttag när vi tillsammans med polisen och kommunen inleder ett projekt med märkDNA och kommunen är först ut med märkDNA i polisregion syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg och Skåne).

Hur får jag reda på mer?

Läs mer på kommunen hemsida: Staffanstorp.se

Det finns även inplanerade medborgarmöten och drop in-träffar.
Vid medborgarmöten ges information om märkDNA-projektet och representanter från Staffanstorps kommun, polisen, försäkringsbolag samt märkDNA-leverantörer finns på plats.

Tisdag 13 oktober kl. 18.30, Hjärupslundsskolan, i Hjärup
Onsdag 14 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Torsdag 22 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Kulturnatten, fredagen 23 oktober kl. 17-22, Rådhuset i Staffanstorp

Under vecka 43-44, kl. 8-17, kan kortare information fås i Rådhusets entré.
Intresserad?
Är du intresserad av ett paket med märkDNA, kontakta oss för att höra vad som gäller.

Lambertsson Sverige AB förebygger maskinstölder med SmartWater MärkDNA

Lambertsson Sverige AB har märkt alla sina maskiner med SmartWater MärkDNA. Det är en osynlig stöldskyddsmärkning som skapar en effektivare arbetsplats när antalet maskinstölder minskas. Denna insats kommer att på sikt minska skador för inbrott och maskinstölder.

På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett vanligt och återkommande problem. Främst sker brotten i storstäderna, men de sprider sig till småstäderna i större omfattning.

 

– Vi ser en stor ökning i efterfrågan på stöldskyddsmärkning av maskiner. Så sent som för ett par veckor sedan verifierades det av Polisen att beslagtagna maskiner som var stöldskyddsmärkta med SmartWater återlämnades till den rättmätige ägaren.

 

Det är såklart den brottsförebyggande effekten som är viktigast, men nämnvärt är att SmartWater ger bevis till Polisutredningen. Nu slapp Polisen lämna tillbaka de beslagtagna maskinerna till den kriminelle. Det känns nog extra bra för samtliga inblandade på rätt sida om lagen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater MärkDNA i Sverige.

 

Undersökningar visar att inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretagen och i slutändan kunden hundratals miljoner kronor. Varje år anmäls fler än 7000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatserna. Värdet på tillgreppen och deras verkningar uppgår till minst 1,4 miljarder kronor om året för hela Sverige. Förutom kostnader för själva stölden orsakar dessa brott störningar i produktionen och medför stora kringkostnader. Även arbetarna på bygget påverkas negativt av tillgreppsbrotten.

 

För ytterligare information kontakta;

Ola Angel, Lambertsson på telefon 0733-37 61 00

Mikael Ljungsten, Eurosafe på telefon 0155-460602

 

 

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

440.000 Hushåll får SmartWater MärkDNA!

Efter många års framgång av arbete i hela Storbritannien, har SmartWaters unika brottsförebyggande koncept blivit formellt erkänt av Metropolitan Police i London. Efter att ha utvärderats tillsammans med konkurrerande MärkDNA som även finns i Sverige har SmartWater vunnit en upphandling gällande ett tre års kontrakt där man skall förse 440.000 hushåll i London med SmartWater MärkDNA Privat märkpaket.

 

Utrullningen av SmartWater MärkDNA i London är överlägset världens största och visar tydligt vilket förtroende Metropolitan Police har för tekniken och dess brottsförebyggande effekt.

 

Som före detta polis vet jag att kriminella hatar spårbarhet och Smartwater ger den mest potenta formen av spårbarhet. Vi har en lång erfarenhet att både detektera samt avskräcka kriminell verksamhet och detta var en avgörande komponent i Metropolitan Police beslut att tilldela oss kontraktet, säger Phil Cleary, Verkställande direktör hos SmartWater Technology Limited

 

I Sverige etablerades SmartWater 2012 av Eurosafe Security Solutions AB och har på kort tid blivit marknadsledande MärkDNA på Svenska marknaden. I projekt med svenska Polisen har SmartWaters brottsförebyggande koncept minskat inbrott och stölder med mer än 80 procent. I Sverige skyddar SmartWater effektivt Kyrkor, Järnvägen, Elstationer, Kommuner, Byggarbetsplatser, Butiker samt Privata hushåll.

 

Läs mer:
http://www.smartwater.com/news/smartwater-chosen-to-protect-440000-homes-in-london.html

 

SmartWater Sverige