Lambertsson Sverige AB har märkt alla sina maskiner med SmartWater MärkDNA. Det är en osynlig stöldskyddsmärkning som skapar en effektivare arbetsplats när antalet maskinstölder minskas. Denna insats kommer att på sikt minska skador för inbrott och maskinstölder.

På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett vanligt och återkommande problem. Främst sker brotten i storstäderna, men de sprider sig till småstäderna i större omfattning.

 

– Vi ser en stor ökning i efterfrågan på stöldskyddsmärkning av maskiner. Så sent som för ett par veckor sedan verifierades det av Polisen att beslagtagna maskiner som var stöldskyddsmärkta med SmartWater återlämnades till den rättmätige ägaren.

 

Det är såklart den brottsförebyggande effekten som är viktigast, men nämnvärt är att SmartWater ger bevis till Polisutredningen. Nu slapp Polisen lämna tillbaka de beslagtagna maskinerna till den kriminelle. Det känns nog extra bra för samtliga inblandade på rätt sida om lagen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater MärkDNA i Sverige.

 

Undersökningar visar att inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretagen och i slutändan kunden hundratals miljoner kronor. Varje år anmäls fler än 7000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatserna. Värdet på tillgreppen och deras verkningar uppgår till minst 1,4 miljarder kronor om året för hela Sverige. Förutom kostnader för själva stölden orsakar dessa brott störningar i produktionen och medför stora kringkostnader. Även arbetarna på bygget påverkas negativt av tillgreppsbrotten.

 

För ytterligare information kontakta;

Ola Angel, Lambertsson på telefon 0733-37 61 00

Mikael Ljungsten, Eurosafe på telefon 0155-460602

 

 

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

2015, Nyhet