EL- OCH TELENÄT

Elbolag och TeliaSonera Skanova har under flera år stöldskyddsmärkt kopparkabel med SmartWater vid elstationer och på det fasta telefonnätet. SmartWaters avskräckande skyltar och dekaler ses idag runt om i Sverige. Stöldmärkningen har en dokumenterad effekt där stölderna har minskat med mer än 95 procent från märkta objekt.

SmartWater Sverige är idag exklusiv leverantör till TeliaSonera Skanova samt dom stora elbolagen. Metallåtervinnare har börjat använda UV-lampor för att se om metallen är stöldskyddsmärkt med SmartWater och vid de fall då stöldmärkt metall påträffas riskerar säljaren att bli polisanmäld.