JÄRNVÄG

Svenska järnvägen stöldskyddsmärker sedan år 2013 kopparkablar och metaller i hela Sverige och SmartWater Sverige är exklusiv leverantör av MärkDNA till Trafikverket. Stöldmärkningen ger spårbarhet till var kopparkabeln kommer från vilket ger bevis till Polis och åklagare eftersom SmartWater-koderna kopplar de kriminella till specifika stölder.

Stöldskyddsmärkningen är enkel att utföra och ger den mest kostnadseffektiva brottsförebyggande åtgärden på marknaden.
Metallåtervinnare har börjat använda UV-lampor för att se om metallen är stöldskyddsmärkt med SmartWater och vid de fall då stöldmärkt metall påträffas riskerar säljaren att bli polisanmäld.