KOMMUN OCH SKOLA

Kommuner och skolor har under många år stöldskyddsmärkt sin IT-utrustning. SmartWater MärkDNA ger ett kompletterande skydd eller ersätter helt den tidigare märkmetoden. SmartWaters osynliga stöldmärkning appliceras på flertalet ställen på ett och samma objekt. På så sätt vet de kriminella inte var märkningen sitter och det är inte värt risken att stjäla en dator eller Ipad som går att spåra.

Sedan år 2014 har mer än 20 kommuner valt att stöldskyddsmärka IT-utrustning, maskiner, verktyg och fordon med SmartWater. Avskräckande dekaler och skyltar appliceras på objekt och fastigheter.