KYRKA OCH KULTURARV

Brottsliga angrepp på kyrkor och kulturarv är tyvärr alltför ofta förekommande. Bristande spårbarhet på stulen koppar har resulterat i att många tjuvar uppfattar kyrkor som lätta mål med få eller inga risker.

Smartwater används idag framgångsrikt av kyrkor i Sverige för att skydda all typ av egendom, exempelvis koppartak, hängrännor, inventarier och trädgårdsmaskiner.

SmartWater är ytterst kostnadseffektivt jämfört med andra säkerhetsåtgärder och skyddar idag ca 40.000 kyrkor världen över. SmartWater samarbetar med Kyrkans Försäkring.

kyrkansforsakring

Kontakta oss för mer information.