ENTREPRENAD OCH MASKINER

MINIMERA DRIFTSTOPP OCH ONÖDIGA KOSTNADER

Bygg och Entreprenad är en av Sveriges mest utsatta branscher gällande stölder. Små som stora bolag drabbas dagligen av stölder och höga självrisker medför att de drabbade tyvärr inte alltid har möjlighet till att få ersättning från sitt försäkringsbolag.

SmartWaters robusta metallbaserade koder gör SmartWater till det självklara valet för de största företagen inom entreprenad och maskinuthyrning.

SmartWater har tecknat ramavtal med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna samt är leverantörspartner till Swedish Rental Association.

Kontakta oss för mer information.