TRANSPORT OCH LOGISTIK

 

DISTRIBUTION OCH TRANSPORT

Stölder under transport eller vid lagerhållning utförs ofta av organiserade kriminella som har både kunskap och resurser för att begå brotten. Företag använder ofta olika fraktbolag och fordon vid leverans vilket gör det svårt att vidta avskräckande åtgärder för det stöldbegärliga godset. SmartWater ger med sin spårbarhet ett kostnadseffektivt och brottsförebyggande skydd då gods stöldmärks och de kriminella kan kopplas till plats och tidpunkt för brottet då SmartWaters Rån-/Inbrottsspray används.

 

VÄRDETRANSPORT

Värdetransportrån är ett mycket allvarligt brott som begås av farliga individer som inte tvekar att använda våld eller vapen för att få vad de är ute efter.

Komplexiteten i att spåra stulna sedlar tillbaka till en viss brottsplats har historiskt sett gjort det svårt för polisen att länka brottslingar till ett visst rån . Detta kan vara avgörande , eftersom omständigheterna kring rånet kan ha en enorm inverkan på straff - särskilt om vapen eller våld användes .

Med införandet av SmartWater i värdetransporter har nu polisen ett redskap och fördel att använda för att kunna få fram tillräckliga bevis och binda den kriminella till ett brott. Internationellt har SmartWater varit avgörande i ett flertal fällande domar.