SmartWater sin rans- og innbrudsspray er det mest avskrekkende og forebyggende tiltaket mot kriminelle. Ved ran eller innbrudd sprayes gjerningsmannen med en unik SmartWater-kode. Sprayvæsken er umulig å ta bort fra hud, hår og klær. Den unike koden kobler de kriminelle til åstedet og tidspunkt for innbruddet. Politiet og anklagere får på denne måten ett bevis som er vanskelig å si imot.

De kriminelle avskrekkes fra å begå lovbrudd med skilter og merker som informerer om risikoen for å sprayes med SmartWater.

Kontakt oss for mer informasjon om innbrudds- og ranssprayen.

 

Markeringsområder

  • Butikk
  • Lager
  • Container
  • Transport
  • Verditransport
  • Byggeplasser
  • Dieselsikringer