SmartWater MärkDNA

Stöldskyddsmärkning av objekt

Läs mer

Rån/Inbrottsspray

Binder kriminella till brottsplatsen

Läs mer

Tillbehör SmartWater

UV-ficklampor och Mikroskop

Läs mer

Polis

Beskrivande text om marknadsområdet här.

Läs mer

 

Vad är SmartWater?

SmartWater MärkDNA är en kriminalteknisk vätska, även kallad DNA-märkning, som är godkänd av Polisen. Varje SmartWater-behållare har sin unika kod vilket innebär att objekt som stöldskyddsmärkts med SmartWater kan spåras till dess rättmätige ägare samt även koppla kriminella till brott.

 

Aktuella nyheter

 

SmartWater i sociala medier